KOMMUNIKATION HÄST OCH RYTTARE

 


KOMMUNIKATION
Genom samtal hittar vi orsaken till bristerna och missförstånden som uppstår mellan dig och din häst. Jag ser dig också gärna tillsammans med din häst, eller med några av våra, för att förtydliga problematiken. Du kommer öka din medvetenhet om dig själv, din kropp och de signaler du ger ut. Du får lära dig ett nytt förhållningssätt som ger dig framgång och ökad säkerhet i din kommunikation med hästen. Missförstånd och konflikter minskar, samförståndet ökar och med den samhörigheten, hästens förtroende för dig, hästens villighet och glädje till arbete bibehålls, och du uppnår dina mål på kortare tid. 

 

Kommunikation, balans, harmoni, förståelse, förtroende, känsla, samarbete, gemenskap och tydlighet.Ledorden när vi utbildar och tränar hästar för att vi ska kunna uppnå förmågan att behålla och vidareutveckla en häst som av naturen är Stolt, stark, balanserad, energisk, kraftfull och med en själ som är för evigt fri.

 

Hur uppnår vi detta? Hur behåller vi hästens glädje till arbete? Hur blir vi den bäste för att leda, visa vägen för hästen för att uppnå detta?

 

Kontakt: info@horsesforlife.se eller 070-776 34 68