BAKGRUND

Här kan du läsa om min utbildningsbakgrund >>

Jag arbetar i mina företag Horses for Life och Pilates for Life Bakgrunden till starten av Horses for Life utgår från mitt stora djupa intresse för den fantastiska varelsen hästen och vi människor som har hästar som vår stora passion och livselixir.

Horses for Life Ryttarcoaching har fokus på att coacha ryttare till ökat medvetande för att bli så bra ryttare som möjligt för våra hästar för största möjliga positiva upplevelse. Jag vägleder ryttare till att komma förbi de hinder som begränsar dem till att uppnå den upplevelse den önskar. Allt för att du ska få känna glädje tillsammans med din häst och främja hästens välmående, hållbarhet och minska risken för skador på både häst och ryttare. 

Sedan Hippologutbildningen på Flyinge 1994-1996 har mitt stora intresse funnits för ryttarens sits och inleddes där med ett fördjupningsarbete i Hoppstilens historia fram till Caprill där min handledare Dag Nätterqvist var ett stort stöd och bidrog med mycket material och kunskaper. Under åren på Flyinge var det regelbundet arbete med sitsen för förbundskaptenen i dressyr Bo Jenå, OS medaljören Kyra Kyrklund och hennes man Richard White som regelbundet hade sits-arbete med oss under longering.


Hoppningen och sitsen i banhoppning och fälttävlan på Flyinge övervakadas av Olympiska medaljörerna Peter Eriksson och Jan Jönsson, som vi tränade för varje vecka, samt KG Svensson och Tony Oscarsson. Alla fantastiska läromästare med så mycket kunskap och hästerfarenhet att förmedla. En orhört intensiv och lärorik tid!


Min ridning och det sätt jag jobbar med sitsen idag har även starkt influerats av Pilates, Alexanderteknik, Feldenkreis och centrerad ridning. 
Sitsens påverkan både inom hoppning och dressyr intresserade mig oerhört och jag jobbade och jag experimenterade med den både avsuttet, i mina tankar och till häst. Med fördjupning inom området Ryttarens sits blev det ännu tydligare hur kroppskontroll, balans, vår egen liksidhet och smidighet påverkar vår sits, kommunikation, hästens och min egen hållbarhet.


Eftersom jag själv alltid måste hålla mig i en balanserad kroppshållning (du kan läsa om varför här) och rida med en lätt kontakt med hästens mun, har mina kunskaper om kroppen en stor bredd och fördjupning om hur man når dit och hur man upprätthåller den. För precis som vår kroppshållning är färskvara är även ryttarsitsen det. Det jag använde min kropp till i vardagen påverkade min kroppshållning och sits på hästryggen. 

Med dessa samlade kunskaper är det otroligt roligt att hjälpa ryttare, med ofta små förändringar som ger stora resultat, där allt börjar med den egna medvetenheten. Jag jobbar varje vecka med ryttare både privat och i grupper och det är oerhört intressant och givande.


Ryttarens tankar och känslor hänger starkt ihop med vår kropp, sitsen och hur vi möter olika situationer. Även här är det oftast bara små förändringar och medvetenhet som ger stora resultat.


Efter att  jag själv haft olika upplevelser i livet, som tidigare begränsat mig, har jag återtagit min förmåga att prestera och att ha en underbar relation till mina hästar som grundar sig på samarbete och tydlig kommunikation, utan rädslor. Vägen dit har gett mig mycket erfarenhet och förståelse för vad som händer med oss när vi hamnar under någon form av stress, exempelvis rädsla, prestationsångest mm. Detta har kompletterats av många års studier och träning hur man uppnår mental och fysisk styrka och balans. 

Jag har sju hästar och två ponnier hemma och har lite uppfödning av hopphästar. Jag utbildar och rider mina hästar själv och hästarna används även i Ryttarcoachingen. 

* Hänvisning i texten ovan

Mer information om Charlotte klicka här