RIDRÄDSLA -

DU ÄR INTE ENSAM


 

 

 

Du är inte ensam! Alla ryttare, oavsett nivå, kan någon gång under sitt ”rid-liv” ha upplevelser som gör att man blivit rädd för att rida eller rädd för ett visst moment i ridningen. Att vara rädd för hästar eller i ridning påverkar en på flera plan och man kan både bli ledsen och nedstämd av att inte få tillgång till sitt "hästliv" fullt ut.

 

 

Är man orutinerad och ovan vid hästhantering och ridning kan man självklart lätt bli rädd men även du som är rutinerad kan någon gång bli rädd vid ridning. Rädslan minskar ofta med tiden men ibland har det skett händelser på vägen som satt sig som en djup rädsla som kan vara svår att bli av med på egen hand.

Olyckshändelser i samband med ridning är ett vanligt exempel på anledning till rädsla.  

Oavsett anledning och din bakgrund så är det en jobbig känsla att vara rädd och tyvärr är det lätt att det vållar ytterligare problem eftersom hästen känner av att du är rädd, men den förstår inte varför.

Detta kan leda till att hästen blir spänd och osäker på ditt ledarskap och därmed gör kanske hästen något som du inte förväntar. 

Den här rädslan behöver absolut inte vara för evigt. Du kan lära dig att övervinna den med ett bestående resultat! Att övervinna rädsla är en erfarenhet som du har nytta av i många situationer senare i livet. 

 

 

Jag har lång erfarenhet av att hjälpa ryttare med sin häst-ridrädsla (se referenser nedan från de som blivit coachade) Jag har själv personlig erfarenhet av stark rädsla efter mina olyckor (se Bakgrund) och har tagit kontroll över den för att istället nu uppleva den glädje och passion som hästarna och ridningen ger.

Studier i kroppskontroll, Idrottspsykologi och Idrottscoaching har ökat mina kunskaper om hur rädsla och stress påverkar oss, våra känslor och vår prestation. Det har också gett mig kraftfulla verktyg som du kommer få ta del av och som ger ett bestående resultat. Jag rider själv dagligen och arbetar hela tiden med att utveckla mig som ryttare.

Känner du rädsla så ge inte upp! Den kan absolut övervinnas!  


  

Kontakta mig för att övervinna din rädsla. Vi jobbar med din unika situation och du får redskap till att hantera och övervinna din rädsla och få tillbaka glädjen i samvaron med hästen.

Charlotte Almöcharlotte@horsesforlife.se 

Tel: 070-776 34 68.