VAD BEHÖVER DU ?

 

 

PRESTATION

Öka din förmåga att prestera i alla situationer Höj din förmåga att vara närvarande och fokusera. 

RYTTARRÄDSLA

Samtal och tekniker för dig som har Rädsla som förhindrar dig att ha den relation och upplevelse som du vill ha med din häst. Situationsrelaterad rädsla eller Långvarig svårhanterlig rädsla

 

Med personlig erfarenhet av att övervinna stark rädsla som uppkommit efter mina olyckor (se Bakgrund) har det gett mig insikten att det går att komma förbi och ta kontroll över olika sorters rädsla och begränsningar som påverkar vårt liv tillsammans med våra hästar. Tillsammans med studier i personlig utveckling, idrottspsykologi och idrottscoaching samt kroppsmedvenhet har jag fördjupat mina kunskaper och förståelse för vad som sker inom oss när vi är rädda eller är i en situation som skapar stress inom oss så att vi får svårarare att prestera.

Utifrån detta har jag, i kombination med väl beprövade metoder, utvecklat strategier, nycklar och redskap för att  vägleda andra till att återta kontrollen över sin situation och uppnå den glädje som samvaron med hästarna verkligen kan ge. 

 

DIN SITS/KROPPSBALANSERING

Lär dig redskapen och teknikerna för att uppnå en balanserad, avspänd och effektiv sits. Har du stelheter, spänningar, obalanser eller dålig kroppskontroll är det svårt att vara följsam och uppnå en effektiv och avspänd ridning.

 KOMMUNIKATION

Utveckla din förmåga till kommunikation med din häst Är ditt ledarskap tydligt mot hästen? Förstår din häst vad du vill?