RYTTARRÄDSLA 

Reportage om hur Horses for Life jobbar med Ryttarcoaching vid ridrädsla i Hästfocus dec  2012

Artikel i tidningen Ridsport

Du är inte ensam! Alla ryttare, oavsett nivå, kan någon gång under sitt ”rid-liv” ha upplevelser som gör att man blivit rädd för att rida eller rädd för ett visst moment i ridningen.  

Orutin och  osäkerhet vid hästhantering och ridning kan självklart göra en rädd. Denna rädsla minskar med tiden ju mer hästkunskap och häst- riderfarenhet man ger sig. Tyvärr kan incidenter ske på vägen som sätter sig som en djup rädsla.

 Olyckshändelser i samband med ridning är ett vanligt exempel på anledning till rädsla.  

Kurser, föreläsningar och workshop arrangeras för ridskolor, föreningar och grupper.

Läs mer på Aktiviteter

För dig som bor långt borta eller har svårt att ta sig till mig finns även möjligheten att  jobba via Skype. Det har hittills fungerat över förväntan att jobba så och jag välkomnar därför nya klienter till denna möjligheten.

 

 

 
 

 

Ulrika Graflind, Vollsjö är en av de som fått hjälp med sin ryttar-rädsla. 
Klicka här för att läsa mer »

Kontakta mig för ett personligt program för att övervinna din rädsla. Vi jobbar med din unika situation och du får redskap till att hantera och övervinna din rädsla. Kontakta mig på info@hosesforlife.se eller 070-776 34 68. 

Oavsett anledning så är det en jobbig känsla att vara rädd och tyvärr är det lätt att det vållar ytterligare problem eftersom hästen känner av att du är rädd men den förstår inte varför.

Detta kan leda till att hästen blir spänd och osäker på ditt ledarskap och därmed gör kanske hästen något som du inte förväntar. Det positiva med den här rädslan är ändå att den absolut inte behöver vara för evigt och du kan lära dig att övervinna den! Och……..att övervinna rädsla är en erfarenhet som du har nytta av i många situationer senare i livet. 

Efter personlig erfarenhet av stark rädsla efter mina olyckor (se Bakgrund) har jag tagit kontroll över rädslan. Studier i kroppskontroll, Idrottspsykologi och Idrottscoaching har ökat mina kunskaper om hur rädsla och stress påverkar vår prestation.

Känner du rädsla så ge inte upp! Den kan övervinnas!  

Fler referenser här: REFERENSER